Advanced

Watch these insightful videos and Take your 1st step into Financial Market.

Key Learnings:Basics of Stock MarketFinancial Market

Watch Video In:
English
Hindi
Tamil
Chapter 1

பங்கு விலையில் இபிஎஸ்ஸின் தாக்கம்

இந்த வீடியோவில் ஒரு பங்கு விகிதத்திற்கான வருவாய் பற்றியும், மேலும் அது ஒரு பங்கின் விலையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றியும் பேசுவோம்.

ஒரு பங்குக்கான வருவாய் EPS விகிதம் என பிரபலமாக அறியப்பட