Advanced

Watch these insightful videos and Take your 1st step into Financial Market.

Key Learnings:Basics of Stock MarketFinancial Market

Watch Video In:
English
Hindi
Tamil
Chapter 3

PE விகிதத்தில் பெருநிறுவன நடவடிக்கைகளின் தாக்கம்

வணக்கம்!

இந்த வீடியோவில் ஒரு பங்குகளின் PE விகிதத்தில் பெருநிறுவன நடவடிக்கைகளின் தாக்கம் பற்றி விவாதிப்போம்.

ஆனால், அதில் குதிப்பதற்க்கு முன், கார்ப்பரேட் நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதை முதலில் புர